Läsa bok

Mamman har precis högläst färdigt Barbro Lindgrens bok ’Ett nollsummespel’ för mig och maken. Barbro Lindgrens olika barnböcker har mamman läst högt sedan döttrarna var mycket små och vi har…

Viktig bok

Mamman läser en mycket bra och viktig bok, ’Their name is today – reclaiming childhood in a hostile world’. Några sidor har mamman läst och håller så innerligt med författaren…

Fin dikt

’Make the ordinary come alive Do not ask your children to strive for extraordinary lives. Such striving may seem admirable, but it is a way of foolishness. Help them instead…

Mera läsa

Idag är åter en koppla-upp-sig-dag för mamman. Den förra kursen är färdig och mamman fortsätter till nästa kurs med fördjupning i Montessoripedagogik. Om mamman fått godkänt på examinationsuppgiften i förra…

Fredag

Fredag är egentligen städdag här i mammans verklighet men idag får det bli läs och skrivdag. Mamman måste försöka att skriva examinationsuppgift mellan skol-hämtningar och vardagsbestyr. Efter samtal med god…