Maskiner

El är lurigt och när det inte fungerar som det skall kan det slå ut vardagsfunktioner som vi annars tar för givna. Tänk så svårt det kan vara för en…

Kristi flygare

Är det namn denna högtid går under och har gjort så sedan jag var barn. Kan ha haft något med min fars yrke att göra detta benämnande. Hursomhelst så funderar…