Röstavbrott

En ny virus har hoppat på oss och denna gång har basilluskerna satt sig på mina stämband. Rösten vill sig inte. Inser plötsligt hur betydelsefull verbal kommunikation är. Så fort…